RAZEM MOŻEMY

dotrzeć do wielu dzieci

Z DOBRĄ NOWINĄ PRZEZ POLSKĘ!

Służbę tę rozpoczęliśmy w Polsce w 2012 roku. Od tej pory co roku nowy region naszego kraju zostaje wybrany jako teren, na którym prowadzimy przez cały tydzień tak wiele Klubów 5 Dni dla dzieci, jak to tylko możliwe. Na 2016 rok wybraliśmy WARSZAWĘ i naszym celem jest to, aby zanieść Ewangelię dzieciom do tylu miejsc, do ilu tylko nam się uda.
Naszą modlitwą jest nie tylko to, aby dzieci słyszały Dobrą Nowinę przez tydzień, ale także zaczęły uczęszczać do biblijnie wierzącego kościoła.
Do prowadzenia tej służby potrzeba jest literatura dla nauczycieli i dzieci, środki na pokrycie kosztów podróży na kluby
i kosztów szkolenia przygotowującego do tej akcji. Naszą modlitwą jest to, aby Bóg zabezpieczył finanse. 
Nie chcemy, aby żaden z wolontariuszy wycofał się z pomocy z powodu braku środków finansowych.


Całkowita suma: 5000 złotych.

SZKOLENIA

„Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy” (2 Tym. 2:15).

Szkolenie innych umożliwia nam pomnożenie naszych zasobów. Pełnoetatowy pracownik misyjny może dotrzeć 
z Ewangelią do 1000 dzieci, ale jeśli wyszkoli do tego dzieła innych, to o wiele razy więcej chłopców i dziewcząt będzie mogło usłyszeć przesłanie o zbawieniu.
Wierzymy, że dobrej jakości szkolenie umożliwi studentom służbę jako pracownikom, którzy „wykładają należycie słowo prawdy”. Dzięki szkoleniom Skuteczne Nauczanie Dzieci i Młodzi w akcji, prowadzonym w całym kraju, wielu wolontariuszy zostało przygotowanych do ewangelizacji dzieci. 
Prowadzimy również, we współpracy z SED w Rumunii, szkolenia dla kandydatów na pełnoetatowych pracowników misyjnych wśród dzieci. Osoby, które ukończą trzymiesięczny Kurs dla Przywódców, mogą przyłączyć się do pełnoetatowej służby z SED bądź z innymi misjami lub kościołami. Koszt pierwszej części tego szkolenia na osobę wynosi około 1500 złotych, czyli 70 zł na dzień. Studenci sami pokrywają część kosztów. Szkolenie będzie się odbywało w dwóch etapach – w roku 2016 przez sześć tygodni i w roku 2017 przez następne sześć tygodni.
Przyłącz się do nas w niesieniu błogosławieństwa dzieciom w naszym kraju!
Kiedy studenci po tych kursach wracają do swoich miast i domów, są przygotowani do ewangelizowania dzieci.

Całkowita suma potrzebna na jednego studenta: 2500 złotych.

WSPIERANIE NOWYCH PRACOWNIKÓW

Bóg odpowiada na prośby o pracowników w Polsce!
Pan Jezus Chrystus powiedział: „Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje”. Prosząc w modlitwie o pracowników, było dla nas wielką radością widzieć Bożą odpowiedź: zgłoszenie się chrześcijan na Kurs dla Przywódców. To szkolenie przygotowało ich do rozpoczęcia pełnoetatowej służby w SED.


Chwalimy Boga, że dalej pracuje w sercach tych osób. Nie chcą one zakończyć współpracy po trzech miesiącach szkolenia, ale mają pragnienie iść na pole misyjne i służyć Bogu. Jakież to błogosławieństwo!


To ekscytujące widzieć, jak Bóg odpowiada na modlitwę, chcemy być częścią tego błogosławieństwa w tym szczególnym okresie służby pracowników terenowych. Osoby te poczyniły kroki wiary i służą Bogu. Czy chciałbyś z nimi zrobić krok wiary i czy nie rozważyłbyś wspierania ich służby?


Dziękujemy za modlitwę! 
Dziękujemy za wsparcie! Bóg odpowiada na modlitwę za pracowników w Polsce!


Suma potrzebna na miesięczne wsparcie nowego pracownika terenowego: 2500 złotych.

WSPIERANIE OBECNYCH PRACOWNIKÓW

Chwalimy Boga za pracowników SED w czterech województwach naszego kraju. W każdym z tych województw istnieje wiele możliwości, aby zanieść Dobrą Nowinę dzieciom, współpracując z kościołami i innymi organizacjami. Potrzeby różnią się w zależności od miejsca. Jeśli chciałbyś otrzymać więcej informacji

o pracownikach SED, prosimy o skontaktowanie się z nami.

STRONA INTERNETOWA DLA DZIECI

Wierzymy w znaczenie docierania do dzieci z Dobrą Nowiną tam, gdzie przebywają. Odkąd dzieci spędzają coraz więcej czasu w domach, surfując po stronach internetowych, chcemy również być tam i zanieść im Dobrą Nowinę. Nasza strona internetowa www.klubodkrywcy.com działa przez całą dobę i dostarcza dzieciom historii misyjnych, lekcji biblijnych, zabawy i wielu innych atrakcji. Ufamy, że dzieci, mając możliwość wyboru między tym, co oferuje im Internet a ciekawą i wartościową stroną, będą wybierały to, co zachęca je do oddawania czci Bogu.

 

Całkowity koszt miesięczny służby internetowej: 2000 złotych.

WSPIERANIE INNYCH KRAJÓW W EUROPIE

Społeczność Ewangelizacji Dzieci w Europie poprosiła nas, abyśmy poinformowali chrześcijan w Polsce 
o specjalnej możliwości wspierania krajów w Europie. SED pracuje obecnie w 48 europejskich krajach. Ponad 600 pracowników, razem z wolontariuszami z lokalnych zborów, dociera co roku do około 800 000 dzieci, niosąc im Dobrą Nowinę. Niestety, w niektórych krajach z powodu małej grupy chrześcijan z kręgów ewangelicznych bądź z powodu ubóstwa w danym kraju nie jest możliwe utrzymanie pełnoetatowych misjonarzy. 

Dlatego powstał fundusz SPAN (z jęz. ang. SupPort A National – wspieraj pracownika narodowego), który ma wspomóc pracowników z krajów znajdujących się 
w największej potrzebie. 


Fundusz SPAN oznacza, że ewangeliści wśród dzieci mogą kontynuować pozyskiwanie dzieci dla Ewangelii w swoim kraju.

Jeśli chciałbyś otrzymać więcej informacji o wspieraniu poprzez SPAN, prosimy o kontakt: biuro@cefpolska.pl.

Każda darowizna na ten cel będzie łączona z innymi ofiarami przeznaczanymi na dany kraj bądź danego pracownika. 


Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami!