NOWOŚĆ! PŁYTA DVD
- metody aktywizujące dla nauczycieli.
Nauczyciel lekcji biblijnej niejednokrotnie może dać z siebie wszystko, poprowadzić lekcje z pełnym zaangażowaniem,
a jednak nie osiągnąć celu, jaki zamierzył. Dlaczego?
Dzieje się tak wtedy, kiedy nie zaangażujemy dzieci w proces nauczania. Uczenie się to myślenie, wnioskowanie, przeżywanie, działanie, a nie bierne słuchanie.
Dlatego właśnie kładziemy nacisk na METODY AKTYWIZUJĄCE. Wymagają one od nauczyciela starannego przygotowania i dodatkowego wysiłku, ale to się opłaca. Będzie on mówił mniej, ale zyska więcej. Metody aktywizujące pomagają dzieciom lepiej zrozumieć przekazywana treść i ja zapamiętać, wzbudzają ciekawość, zmniejszają problemy
z dyscyplina. Nowa płyta DVD, przedstawia przykłady takich metod podczas prawdziwych zajęć z dziećmi.